Blower Door Test

Home  >>  Blower Door Test

Blower Door Test, czyli badanie szczelności powietrznej to badanie wykonywane metodą ciśnieniową na podstawie normy PN-EN 13829 w celu określenia poziomu szczelności budynku. Dla wentylacji grawitacyjnej Warunki Techniczne 2014 określają maksymalną ilość wymian powietrza na 3 w ciągu godziny przy różnicy ciśnień 50Pa. Dla wentylacji mechanicznej szczelność powinna być na poziomie 1,5 wymiany na godzinę przy różnicy ciśnień 50Pa. Natomiast w przypadku dofinansowania do domów energooszczędnych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wymagana szczelność dla standardu NF40 to 1 wymiana na godzinę a dla standardu NF15 0,6 wymiany na godzinę przy różnicy ciśnień wewnątrz i na zewnątrz budynku 50Pa. Jeżeli krotność wymian powietrza jest wyższa niż te wartości to szczelność budynku jest zbyt niska i nie spełnia wymagań Warunków Technicznych 2014, dlatego obudowa budynku powinna zostać skorygowana przez wykonawcę robót budowlanych w celu osiągnięcia wymaganej szczelności. Test szczelności budynku pozwala stwierdzić czy dany obiekt spełnia wymagania szczelności powietrznej. Ponadto przeprowadzenie badania “Blower Door Test” pozwala określić poziom nieszczelności, strat oraz pomóc w odnalezieniu miejsc, gdzie powietrze wydobywa się przez nieszczelności budynku. Utrzymanie odpowiedniej szczelności budynku określonej przez Warunki Techniczne pozwala utrzymać koszty ogrzewania budynku na projektowanym poziomie. W przypadku stwierdzenia odstępstw od wymogów i przekroczenia wartości dopuszczalnych badanie szczelności budynku może stać się elementem weryfikującym poprawność wykonania robót budowlanych oraz obligującym wykonawcę do wykonania poprawek w przypadku stwierdzenia odstępstw od wymagań prawnych. Najważniejszym jednak aspektem przeprowadzania badań szczelności powietrznej budynków jest możliwość sprawdzenia stanu obudowy budynku, który budujemy lub planujemy kupić

Ceny badań szczelności budynku (Blower Door Test) zaczynają się już od 500zł netto. W celu dokładnej wyceny prac zapraszamy do kontaktu z biurem naszej firmy.

Retrotec Blower Door Test Kraków

Przeprowadzenie badania szczelności jest elementem wymaganym przy ubieganiu się o dofinansowanie NF15 oraz NF40, jak również podczas certyfikacji domów pasywnych przeprowadzanej przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego.

Retrotec Blower Door Test Rybnik

W zakresie badań szczelności powietrznej przeprowadzamy dla Państwa:

- Badania szczelności powietrznej domów, mieszkań oraz innych obiektów budowlanych

- Badania szczelności powietrznej dla domów pasywnych i niskoenergetycznych w ramach finansowania NF15 i NF40

- Badania szczelności powietrznej domów pasywnych przy certyfikacji realizowanej przez PIBP

- Badania szczelności stref budynku pod kątem ochrony przeciw pożarowej

Retrotec Blower Door Test Rybnik 1