Audyt Efektywnosci Energetycznej

Home  >>  Audyt Efektywnosci Energetycznej

Audyt Efektywności Energetycznej to narzędzie kompleksowe. Audyt rozpatruje właściwie wszystkie aspekty optymalizacji energetycznej danego obiektu. Od audytu dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej poprzez audyt kompensacji mocy biernej, poprzez analiz
ę modernizacji oświetlenia, wymiany źródła ciepła czy termomodernizacji budynku po analizę możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Audytor realizuje proces sprawdzenia dokumentacji technicznej, faktur za zużycie mediów oraz odbywa wizję lokalną, podczas której analizuje potencjalne niezgodności i proponuje konkretne rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta.


Jakie są korzyści z przeprowadzenia audytu efektywności energetycznej?

- Kompleksowe, wieloobszarowe podejście do zagadnienia

- Wariantowe rozwiązania przedsięwzięć modernizacyjnych

- Znajomość przewidywanych kosztów każdego z rozwiązań poprawiających efektywność

- Obliczenia okresów zwrotu z każdego, odrębnego wariantu inwestycji

- Możliwość swobodnego wyboru i decyzji wobec zaproponowanych rozwiązań efektywnościowych

- Przewidywalne ryzyko inwestycyjne określone na podstawie obliczeń wariantów modernizacyjnych

- Możliwość uzyskania znacznego finansowania przedsięwzięć modernizacyjnych

- Możliwość uzyskania dodatkowych profitów finansowych pochodzących z ustawy o efektywności energetycznej