Izolacja budynku pasywnego

Home  >>  Izolacja budynku pasywnego

Bardzo istotnym czynnikiem charakteryzującym budownictwo pasywne są wysoko izolacyjne przegrody zewnętrzne budynku. W myśl Warunków Technicznych 2014 pionowe przegrody zewnętrzne powinny odznaczać się odpowiednim współczynnikiem przenikania ciepła U. Dla nowobudowanych budynków dla przegród pionowych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od środowiska zewnętrznego współczynnik U w myśl WT2014 powinien być mniejszy niż U<0,25[W/m2K]. Przed 2014 rokiem było to 0,3[W/m2K]. Dla budownictwa niskoenergetycznego przyjmuje się tą wartość na poziomie niższym niż U<0,15 [W/m2K] a dla budownictwa pasywnego U<0,1 [W/m2K]. Na tej podstawie można wysnuć pierwsze wnioski. Otóż budynki / domy pasywne mogą charakteryzować się bardzo niskim zapotrzebowaniem na energię między innymi właśnie dzięki temu, że ich przegrody zewnętrzne odznaczają się bardzo dobrymi właściwościami na straty ciepła. Takie budynki po prostu dużo lepiej zatrzymują ciepło we wnętrzu. Oczywiście postawienie takich wysokich wymagań dla przegród zewnętrznych wiąże się z większymi nakładami inwestycyjnymi, ale ten temat pozwolę sobie omówić w innych artykułach dotyczących budowy domów pasywnych. Wtedy poddamy analizie koszt budowy domu pasywnego w porównaniu do domu wybudowanego metodą tradycyjną.