DORADZTWO ENERGETYCZNE

Home  >>  DORADZTWO ENERGETYCZNE

doradztwo energetyczne ikona

Doradztwo Energetyczne w budownictwie to dość szerokie pojęcie, pod którym kryje szereg działań projektowych, optymalizacyjnych lub wdrożeniowych proponowanych przez audytora. Doradztwo Energetyczne może dotyczyć analizy na etapie projektowym, wykonawczym bądź eksploatacyjnym obiektu budowlanego. Rolą audytora jest optymalny dobór elementów wykonawczych planowanego przedsięwzięcia, obliczenie kosztów inwestycyjnych tego przedsięwzięcia oraz okresu z jego zwrotu a efektem jego działań powinny być zmniejszone koszty eksploatacyjne lub zmniejszone rachunki za media. W zależności od działań modernizacyjnych jakie klient zdecyduje się podjąć Audytor Energetyczny powinien również dobrać odpowiednie finansowanie, aby zmaksymalizować efekty ekonomiczne danego przedsięwzięcia

Głównymi obszarami działalności naszej firmy w zakresie doradztwa energetycznego są:

Badania Termowizyjne

Audyt Optymalizacji Dystrybucji Energii Elektrycznej

Kompensacja Mocy Biernej

Audyt Efektywnosci Energetycznej

Raporty KOBiZE

Ponadto możemy również przygotować dla Państwa:

? Audyty energetyczne
? Audyty elektro-energetyczne
? Audyty oświetlenia
? Projektowane charakterystyki energetyczne
? Świadectwa charakterystyki energetycznej
? Analizy ekonomiczne i ekologiczne dotyczące zastosowania alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię i ciepło
? Obliczanie projektowego obciążenia cieplnego
? Inwentaryzacje budowlane
? Pozyskiwanie funduszy z różnego rodzaju dotacji