BUDOWNICTWO PASYWNE

Home  >>  BUDOWNICTWO PASYWNE

budownictwo pasywne ikona

Budownictwo Pasywne to pojęcie określające nowoczesne budownictwo ukierunkowane na bardzo małe zapotrzebowanie na energię obiektu budowlanego. Aby uzyskać taki efekt budynek powinien być odpowiednio zaprojektowany, ukierunkowany na stronę południową, posiadać odpowiednio dobrane okna oraz izolacje przegród pionowych, poziomych i dachu. Budynek pasywny musi być również odpowiednio szczelny i wyposażony w system wentylacji z rekuperacją najczęściej z gruntowym wymiennikiem ciepła. Jeżeli to opłacalne ekonomicznie to dom pasywny powinien być również wyposażony w instalacje odnawialnych źródeł energii do pokrycia zapotrzebowania na media np. ciepła woda z kolektorów słonecznych czy energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych. Reasumując budynek pasywny to obiekt, który dzięki starannemu zaprojektowaniu, dobraniu odpowiednich materiałów i dokładnemu wykonaniu posiada bliskie zeru zapotrzebowanie na energię. Budynek pasywny to po prostu bardzo dobrze wykonany budynek, którego być może zwiększone nakłady inwestycyjne zaczynają się zwracać wraz z rozpoczęciem  jego eksploatacji dzięki zaoszczędzonym kosztom mediów.

Głównymi obszarami działalności  naszej firmy w zakresie budownictwa pasywnego i niskoenergetycznego jest:

- Wykonywanie badań  szczelności powietrznej budynków wymaganych przy staraniu się o dofinansowanie NF15 oraz NF40,

- przygotowywanie projektowanej charakterystyki energetycznej budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię,

- adaptacja i weryfikacja projektów budowlanych pod wymagania budownictwa niskoenergetycznego lub pasywnego,

- adaptacja i weryfikacja projektów budowlanych do wymagań finansowania NF15 oraz NF40 na nowe domy pasywne i niskoenergetyczne,

- wykonywanie dodatkowych obliczeń wymaganych przy wniosku o dofinasowanie NF15 oraz NF40,

- doradztwo przy wyborze i realizacji wniosków o dofinansowanie instalacji Odnawialnych Źródeł Energii wykorzystanych do realizacji przedsięwzięcia budowlanego.

Wytyczne NFOŚiGW w stosunku do wymagań projektowania budynków w standardzie NF15 oraz NF40.

Wkrótce zaprezentujemy również gotowe projekty budynków niskoenergetycznych i pasywnych.

Artykuły:

Czym jest budynek pasywny?

Bryła oraz lokalizacja budynku pasywnego

Izolacja budynku pasywnego