Raporty KOBiZE

Home  >>  Raporty KOBiZE

W ramach działalności naszej firmy w zakresie ochrony środowiska oferujemy przygotowanie raportów emisji zanieczyszczeń do atmosfery dla Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami KOBiZE związanych z realizacją postanowień Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070 z późn. zm.). Obowiązek składania rocznych raportów dotyczy każdego przedsiębiorcę, jednostkę samorządową czy oświatową “korzystającą” ze środowiska to znaczy emitującą gazy cieplarniane do środowiska.