Badania Termowizyjne

Home  >>  Badania Termowizyjne

Badania Termowizyjne, są to badania wykonywane za pomocą specjalistycznej kamery rejestrującej temperaturę analizowanego obszaru i przedstawiającej wynik w postaci termogramu. Badania Termowizyjne pomagają w lokalizacji różnego rodzaju awarii, uszkodzeń, nieszczelności czy nadmiernie przegrzewających się elementów w budownictwie i przemyśle.

Ceny badań termowizyjnych zaczynają się już od 250zł netto. W celu dokładnej wyceny zapraszamy do kontaktu z biurem naszej firmy. Poniżej prezentujemy przykładowe możliwości zastosowań kamer termowizyjnych.

FLIR badania termowizyjne

IZOLACJA BUDYNKU, STOLARKA OKIENNA ORAZ DRZWIOWA

Badania termowizyjne mają szerokie zastosowanie w budownictwie. Istotną cechą jest możliwość weryfikacji prac wykonanych przez ekipy budowlane realizujące wznoszenie ścian, budowę stropów, krycie dachu, instalację okien i drzwi oraz wykonującym ocieplenie realizowanego budynku. Termogramy pomagają w identyfikacji wielu problemów związanych z obudową budynku. W tym zakresie wykonujemy:

- Badania termowizyjne izolacyjności przegród zewnętrznych mieszkań, domów oraz innych budynków
– Badania nieszczelności stolarki drzwiowej i okiennej
– Lokalizację nieszczelności dachów, balkonów oraz tarasów
– Lokalizację zawilgoceń i pleśni

FLIR stolarka okienna termowizja

INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODNO-KANALIZACYJNA

Termografia pomaga nam w określeniu położenia defektów mogących powstać w instalacjach c.o.,c.w.u. lub wod.-kan. Wykonanie badania pozwala szybko i trafnie określić miejsce wycieku, bądź uszkodzenia, zatkania instalacji ogrzewania lub instalacji wodnej. Jest to szczególnie przydatne przy lokalizacji wycieków z instalacji ogrzewania podłogowego, gdyż pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu i pieniędzy precyzyjnie umiejscawiając uszkodzenia i nie narażając inwestora na dodatkowe koszty związane z remontem posadzki. Lokalizujemy takie uszkodzenia jak:
– Wycieki, nieszczelności instalacji centralnego ogrzewania – szczególnie ogrzewanie podłogowe
– Wycieki, nieszczelności instalacji wodno – kanalizacyjnej
– Elementy osłabione

FLIR instalacja centralnego ogrzewania termowizja

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przeprowadzanie badań termowizyjnych może być wykorzystywane przy wszystkich rodzajach instalacji nie zależnie od wielkości i kształtu obiektów. Ze względu na dużą ilość możliwych zastosowań badania można podzielić na dwie kategorie: instalacje niskiego i wysokiego napięcia.

Wykorzystanie kamery termowizyjnej pomaga nam w zlokalizowaniu różnego typu awarii mogących pojawić się w instalacji wysokiego napięcia:
– Uszkodzenie izolacji
– Przegrzane połączenia
– Niedokręcone połączenia
– Utleniające się przełączniki wysokiego napięcia

Głównymi plusami termowizji w badaniach instalacji wysokiego napięcia jest możliwość wykonywania pomiarów podczas obciążenia sieci w bezpiecznej odległości, co znacznie poprawia bezpieczeństwo pracy.

W przypadku instalacji niskiego napięcia badania termowizyjne umożliwiają wykrycie:
– Wysokiego oporu złącz
– Korozji złącz
– Wewnętrznych wad wyłącznika
– Wewnętrznych uszkodzeń bezpiecznika

FLIR instalacja elektryczna termowizja

INSTALACJE MECHANICZNE

Kamery termowizyjne mają również szerokie zastosowanie w instalacjach mechanicznych. Elementy podlegające zwiększonemu zużyciu, mające luzy zaczynają się przegrzewać. Najlepszym przykładem są zużywające się rolki w taśmociągu. Również silniki mogą podlegać badaniom
termowizyjnym, które pozwalają na wcześniejsze wykrycie zużycia szczotek i zwarcia uzwojeń. Możemy przeprowadzać przeglądy silników, złącz, przekładni, kompresorów, pasów i dmuchaw.

Do najczęstszych zastosowań badań termowizyjnych w instalacjach mechanicznych należy identyfikowanie:
– Niedopasowania elementów
– Problemów ze smarowaniem
– Gorących łożysk
– Gorących pomp
– Gorących silników

INSTALACJE HYDRAULICZNE

Badania termowizyjne pomagają nam również w identyfikacji i odnajdowaniu wad instalacji rurowych takich jak:

- Wycieki z pomp, rur i zaworów
– Uszkodzenia izolacji
– Zatkane rury

INSTALACJE OGNIOTRWAŁE I PETROCHEMICZNE

Wykonywanie badań termowizyjnych ma liczne zastosowania również w identyfikacji uszkodzeń izolacji pieców, kotłów, spalarni,
destylatorów i reaktorów. Wszędzie tam gdzie wykorzystuje się instalacje ogniotrwałe.

INNE ZASTOSOWANIA

- Wykrywanie pochodni
– Wykrywanie poziomu płynu w zbiornikach
– Wykrywanie gorących punktów w robotach spawalniczych
– Wykrywanie pleśni
– Badanie rozkładu temperatury w nawierzchniach asfaltowych
– Przeglądy w instalacjach papierniczych