Certyfikat CAE/CEE

Home  >>  Certyfikat CAE/CEE

Posiadamy Cetyfikat CAE/CEE uprawniający do wykonywania czynności jako Certyfikowany Audytor/Ekspert Energetyczny w programie dofinansowującym PolSEFF2 oraz w Programie NF, które skupiają się na poprawie efektywności energetycznej w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. realizowanym wspólnie przez EBOiR oraz NFOŚiGW . Realizując audyt można uzyskać do 15% dofinansowania na działania poprawiające efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie.

Więcej na temat Programu NF

Więcej na temat programu PolSEFF2

Lista Certyfikowanych Audytorów i Ekspertów ds. Energetyki