Kompensacja Mocy Biernej

Home  >>  Kompensacja Mocy Biernej

Audyt Kompensacji Mocy Biernej przedstawia możliwości optymalizacyjne dystrybucji energii elektrycznej wynikające z kar jakie płacą przedsiębiorcy zakładom energetycznym za ponadnormatywny pobór energii biernej. W przypadku zainteresowania inwestora tym rozwiązaniem należy wykonać pomiary, wykorzystywane następnie do zaprojektowania systemu baterii kompensujących energię bierną. Jest to jedna z optymalizacji wymagająca poniesienia pewnych nakładów inwestycyjnych. Jest to jednak jedna z najszybciej zwracających się inwestycji modernizacyjnych, której okres zwrotu wynosi zwykle od 3 do 12 miesięcy. W przypadku tego działania efekty będą widoczne w pierwszym miesiącu po przeprowadzeniu i zakończeniu działań inwestycyjnych, co od razu przełoży się na zmniejszone rachunki za elektryczność.

Jakie są korzyści z przeprowadzenia Kompensacji Mocy Biernej?

- Zmiany widoczne po pierwszym miesiącu od wprowadzenia modernizacji

- Obniżenie opłat za energię elektryczną odbywa się poprzez dokładne dopasowanie systemu kompensującego energię bierną

- Rozwiązania proponowane w audycie wymagają jedynie niewielkich nakładów inwestycyjnych

- Gwarancja kompleksowego podejścia do zagadnienia optymalizacyjnego

- Okres zwrotu z inwestycji jest bardzo krótki zwykle od 3 do 12 miesięcy od wprowadzenia zmian

- Brak ryzyka inwestycyjnego