FINANSOWANIE

Home  >>  FINANSOWANIE

finansowanie ikona

Finansowanie inwestycji staje się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym możliwości realizowania przedsięwzięć optymalizujących efektywność energetyczną czy wykorzystujących odnawialne źródła energii. Istnieją mechanizmy, dzięki którym możemy korzystać z szeregu dotacji krajowych NFOŚiGW, WFOŚiGW jak i pochodzących z Unii Europejskiej czy z innych państw np. tak zwane Fundusze Norweskie, czyli wspólna inicjatywa trzech państw Norwegia, Islandia i Liechtenstein. Dodatkowo mamy możliwość wykorzystania Ustawy o Wspieraniu Termomodernizacji i Remontów oraz Ustawy o Efektywności Energetycznej. Ponadto na lata 2014-2020 Polska otrzyma bardzo duże wsparcie finansowe właśnie na poprawę efektywności energetycznej i odnawialne źródła energii pochodzące z funduszy europejskich. Dzięki temu dysponujemy szerokim wachlarzem rozwiązań, które możemy odpowiednio dobrać do danego przedsięwzięcia.