Audyt Optymalizacji Dystrybucji Energii Elektrycznej

Home  >>  Audyt Optymalizacji Dystrybucji Energii Elektrycznej

Audyt Optymalizacji Dystrybucji Energii Elektrycznej jest jednym z działań modernizacyjnych, które nie wymagają nakładów inwestycyjnych. Polega na optymalizacji warunków umowy na dystrybucję energii elektrycznej, gdyż występuje kilka elementów, które należy sprawdzić i niezwłocznie poprawić w razie wykrycia nieprawidłowości w naliczaniu opłat przez zakład energetyczny. Najlepsze efekty optymalizacyjne uzyskuje się w przypadku jednostek o dużym zapotrzebowaniu na energię elektryczną, ponieważ najczęściej okazuje się, że dla takich podmiotów warunki umowy wymagają gruntownych zmian, dzięki którym można uzyskać nawet do kilkudziesięciu % oszczędności na dystrybucji energii elektrycznej rocznie.

Jakie są korzyści z przeprowadzenia audytu dystrybucji energii elektrycznej?

Darmowa wstępna analiza możliwości uzyskania potencjalnych oszczędności

- Zmiany widoczne po pierwszym miesiącu od wprowadzenia

- Obniżenie opłat za energię elektryczną odbywa się poprzez kilka działań optymalizacyjnych różniących się od charakteru i specyfiki analizowanego obiektu

- Rozwiązania proponowane w audycie nie wymagają żadnych nakładów inwestycyjnych

- Gwarancja kompleksowego podejścia do zagadnienia optymalizacyjnego

- Brak ryzyka inwestycyjnego

- Okres zwrotu z inwestycji jest natychmiastowy

- Dokumentacja może zostać przesłana pocztą bądź poprzez e-mail, nie jest wymagana wizja lokalna audytora

- Wynagrodzenie wypłacane jako 30% uzyskanych rocznych oszczędności nie naraża inwestora na dodatkowe koszty a audytora obliguje do uzyskania jak największego poziomu oszczędności

Wyślij do nas (biuro@3eco.pl) już dziś swoją ostatnią fakturę za dystrybucję energii elektrycznej w celu DARMOWEJ oceny możliwości optymalizacji kosztów energii elektrycznej w Twojej firmie!

Zapraszamy do zapoznania się z naszą broszurą informacyjną – broszura audyt dystrybucji energii elektrycznej

Poniżej przedstawiamy przykład przeprowadzonej optymalizacji u jednego na naszych klientów!

optymlaizacja dystrybucji wykres