KAWKA – WFOŚIGW – szansą na znaczne dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Home  >>  Finasowanie / Dotacje  >>  KAWKA – WFOŚIGW – szansą na znaczne dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych

KAWKA – WFOŚIGW – szansą na znaczne dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Od pierwszego kwietnia 2014 do 30 maja 2014 można składać wnioski o dofinansowanie w drugiej edycji programu KAWKA,  w którym można uzyskać dofinansowanie inwestycji w szerokim zakresie w szczególności:

“a)      likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła) spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy organ.

W przypadku likwidacji palenisk indywidualnych zakres przedsięwzięcia może m.in. obejmować wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. lub instalacji gazowej;

b)      rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektu do sieci;

c)      zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła opalanym paliwem stałym bądź celem współpracy ze źródłem ciepła zastępującym źródło ciepła opalane paliwem stałym;

d)     termomodernizacja budynków wielorodzinnych zgodnie z zakresem wynikającym z wykonanego audytu energetycznego, wyłącznie jako element towarzyszący przebudowie lub likwidacji lokalnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym.”

W ramach dofinansowania można uzyskać 45% dotacji z NFOŚIGW oraz 35% kredytu z WFOŚIGW przy jedynie 20% wkładzie własnym, co sprawa że ten rodzaj finansowania staje się bardzo ciekawym
i korzystnym rozwiązaniem. Zachęcamy zatem do składania zapytań ofertowych na wykonanie niezbędnej dokumentacji do tego programu finansującego.

źródło: http://www.wfosigw.katowice.pl/index.php/ochrona-atmosfery/kawka

Comments are closed.